Jazeker. Ook de NTD is verplicht tot geheimhouding van uw gegevens. Onze medewerkers zijn contractueel verplicht tot geheimhouding over alles wat zij vanwege hun betrokkenheid bij uw behandeling over u en uw behandeling weten.

Lees ook: Wat is het medisch beroepsgeheim?

Tags: medisch beroepsgeheim
Heeft dit antwoord u geholpen?