De Nationale Trombose Dienst verstrekt de zorginstelling na afloop van elk kwartaal een lijst met het aantal intakes en aantal cliënten in trombosezorg. De zorginstelling factureert De Nationale Trombose Dienst de overeengekomen vergoedingen. De betalingstermijn is gesteld op 30 dagen na dagtekening van de factuur.

Heeft dit antwoord u geholpen?