Sinds 2016 zijn er vier nieuwe antistollingsmiddelen – nieuwe orale anticoagulantia (NOAC’s) – beschikbaar, ook wel bekend onder direct werkende orale anticoagulantia (DOAC):

  • Dabigatran (Pradaxa)
  • Apixaban (Eliquis)
  • Edoxaban (Lixiana)
  • Rivaroxaban (Xarelto)

Schrijft uw arts u een DOAC in plaats van cumarines voor, dan kunt u daar niet zomaar mee beginnen. Als u uw huidige antistollingsmiddelen met nieuwe orale anticoagulantia combineert, dan wordt de bloedstolling te veel geremd en loopt u risico op een bloeding. Informeer het doseerteam indien u over wilt stappen, dan passen zij het doseerschema aan. Hiervoor hebben wij wel een brief van uw voorschrijvend specialist nodig.

Welk antistollingsmiddel past bij u?
Dat ligt eraan. Een stabiele antistollingsbehandeling is essentieel. Uw behandelend specialist bepaalt – mede op basis van uw gezondheidsprofiel – welk antistollingsmiddel het beste bij u past.

▶️ Elk middels heeft z’n voors en tegens. Bekijk de voor- en nadelen van verschillende soorten antistollingsmiddelen op www.apotheek.nl en/of www.lareb.nl.

Tags: antistollingsmiddelennoacs
Heeft dit antwoord u geholpen?