Dat ligt eraan. Het hangt van meerdere factoren af wanneer u na een ingreep weer kunt beginnen met de antistollingsmiddelen, zoals:

Als u de ingreep op tijd heeft aangegeven, dan heeft het doseerteam in overleg met uw specialist en voorschrijvend arts een gepast beleid rondom de ingreep opgesteld. U wordt daar voorafgaand aan de ingreep over geïnformeerd, uw doseerschema wordt daarop aangepast. Check dit voor de zekerheid altijd even bij uw specialist.

Tags: ingreepstoppen
Heeft dit antwoord u geholpen?