U heeft – bij elke zorgverlener – het recht om uw medisch dossier in te zien. Uw recht op inzage in uw medisch dossier is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Naast de WGBO is ook de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing op het verkrijgen van inzage.

Lees ook: Kan ik mijn medisch dossier inzien?

Tags: medisch dossierrechten
Heeft dit antwoord u geholpen?