Belangrijke GTZ-informatie • oktober 2023

- Belangrijke GTZ-informatie • oktober 2023 - Welk cliëntbericht naar wie? Vanuit het cliëntdossier kun je een bericht sturen naar zowel ons doseerteam als naar onze servicedesk. Maar wat stuur je naar wie? Ter verduidelijking even een kleine reminder: Alle medische vragen & medische informatie naar Algemeen (doseeradviseur) Alle overige vragen & informatie naar Algemeen (servicedesk) Een nieuwe cliënt aanmelden Hoe zat het ook alweer? Fijn dat er regelmatig nieuwe GTZ-cliënten worden aangemaakt! Daardoor kunnen cliënten alle gemakken van Geholpen Trombosezorg ervaren en blijven jullie tegelijkertijd bekwaam in het verlenen daarvan. Handige checklist eerste [...]

Nieuwsbrief GTZ juli 2023

- Nieuwsbrief GTZ juli 2023 - Voldoende GTZ-bezetting Zorg er tijdens de komende vakantieperiode alsjeblieft voor, dat er voldoende mensen aanwezig zijn (die bevoegd en bekwaam zijn) om de INR te meten. Het zou heel vervelend en onwenselijk zijn als er een INR gemeten moet worden op een dag of in een week waar alle GTZ-gecertificeerde medewerkers afwezig zijn vanwege vakantie. Houd daar dus rekening mee in de vakantieplanning en check vóór aanvang van de vakantieperiode voor de zekerheid even of er altijd iemand aanwezig is die de Geholpen Trombosezorg kan uitvoeren. Alleen dan kan continuïteit in trombosezorg gewaarborgd [...]

Afhandelen van berichten in het EPD

Afhandelen van berichten in het EPD Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Hierna verschijnt het scherm ‘team werklijsten’. Daaronder vind je alle openstaande acties voor jouw team. In ‘team Postvak In’ vind je de correspondentie van je team (met de doseeradviseurs en de servicedesk) over jouw cliënten. Klik op ‘team Postvak In’ om het berichtenoverzicht te openen. Het scherm ‘Werklijsten contactmomenten’ verschijnt: Op dit scherm zie je vier tabbladen: GZZ-Verpleegkundige Postvak In GZZ-Verpleegkundige In behandeling Verzonden Gereed Klik op GZZ-verpleegkundige Postvak In om het tabblad te openen. Let op! Als je op een nieuw bericht klikt in het tabblad GZZ-verpleegkundige Postvak In, dan verplaatst [...]

Nieuwsbrief GTZ april 2023

- Nieuwsbrief GTZ april 2023 - Afhandelen van berichten in het EPD Het komt helaas regelmatig voor dat berichten in het EPD wel worden gelezen, maar niet op de juiste manier worden beantwoord of afgehandeld. Berichten die nog niet zijn beantwoord of afgehandeld blijven dan in het overzichtsscherm van het EPD op rood staan. Ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zorg, is het echter wel degelijk van belang dat berichten worden gelezen, beantwoord en op de correcte manier worden afgehandeld en afgesloten. Zouden jullie alsjeblieft toe willen zien op een goede afhandeling daarvan? Dit is hoe het [...]

Nieuwsbrief GTZ oktober 2022

- Nieuwsbrief GTZ oktober 2022 - Werkwijze bij griepprik De griepprik beschermt tegen ernstige gevolgen van de meest voorkomende griepvirussen. Iedereen die extra risico loopt om ernstig ziek te worden door griep, krijgt de griepprik gratis aangeboden. Denk aan 60+’ers en andere risicogroepen. Zij zullen een uitnodiging van hun huisarts ontvangen. De griepprik maakt de kans om griep te krijgen kleiner. Als iemand desondanks tóch griep krijgt, dan verloopt de ziekte meestal minder ernstig. Bovendien verkleint de griepprik de kans op complicaties zoals een longontsteking of op verergering van een reeds aanwezige ziekte. Wijze van vaccinatie bij gebruik antistollingsmedicatie [...]

Nieuwsbrief GTZ juli 2022

- Nieuwsbrief GTZ juli 2022 - Voldoende GTZ-bezetting Zorg er tijdens de aankomende vakantieperiode voor dat er voldoende mensen aanwezig zijn die bevoegd en bekwaam zijn om de INR te meten. Het zou heel vervelend en onwenselijk zijn als er een INR gemeten moet worden op een dag of in een week waar alle GTZ gecertificeerde medewerkers afwezig zijn vanwege vakantie. Houd hier rekening mee in de vakantieplanning en check vóór aanvang van de vakantieperiode voor de zekerheid even of er altijd iemand aanwezig is die de Geholpen Trombosezorg kan uitvoeren. Alleen dan kan continuïteit in trombosezorg gewaarborgd worden. [...]

Nieuwsbrief GTZ april 2022

- Nieuwsbrief GTZ april 2022 - Resultaten tevredenheidsonderzoek over 2020 Door alle coronaperikelen is het erbij ingeschoten om een terugkoppeling te geven over het tevredenheidsonderzoek binnen alle GTZ-teams, onze welgemeende excuses daarvoor. Het gemiddelde tevredenheidscijfer over 2020 was een mooie 8,2. Eventuele feedback hebben we waar nodig/mogelijk intern opgevolgd. Dank voor jullie deelname en waardevolle input! Wat vond je in 2021 van de NTD? Ook dit jaar willen we graag weten of jullie tevreden zijn over onze dienstverlening, samenwerking en waar eventuele verbeterpunten wenselijk zijn. Daarom ontvangen jullie vandaag ook een uitnodiging voor het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek over [...]

Nieuwsbrief GTZ oktober 2021

- Nieuwsbrief GTZ oktober 2021 - De griepprik komt eraan De griepprik beschermt tegen ernstige gevolgen van de meest voorkomende griepvirussen. Iedereen die extra risico loopt om ernstig ziek te worden door griep, krijgt de griepprik gratis aangeboden. Denk aan 60+’ers en andere risicogroepen. Deze mensen zullen een uitnodiging van hun huisarts ontvangen. De griepprik maakt de kans om griep te krijgen veel kleiner. Als iemand desondanks tóch griep krijgt, dan verloopt de ziekte meestal minder ernstig. Bovendien verkleint de griepprik de kans op complicaties zoals een longontsteking of op verergering van een reeds aanwezige ziekte. Wijze van vaccinatie [...]

Nieuwsbrief GTZ juli 2021

- Nieuwsbrief GTZ juli 2021 - Voldoende GTZ-bezetting Zorg er tijdens de aankomende vakantieperiode voor dat er voldoende mensen aanwezig zijn die bevoegd en bekwaam zijn om de INR te meten. Het zou heel vervelend en onwenselijk zijn als er een INR gemeten moet worden op een dag of in een week waar alle GTZ gecertificeerde medewerkers afwezig zijn vanwege vakantie. Houd hier rekening mee in de vakantieplanning en check vóór aanvang van de vakantieperiode voor de zekerheid even of er altijd iemand aanwezig is die de Geholpen Trombosezorg kan uitvoeren. Alleen dan kan continuïteit in trombosezorg gewaarborgd worden. [...]

Nieuwsbrief GTZ april 2021

- Nieuwsbrief GTZ april 2021 - Covid-19 vaccinaties Coronavaccinaties worden intramusculair toegediend en moeten tijdig aan ons worden doorgegeven, zodat ons doseerteam hier rekening mee kan houden tijdens het doseren of - indien nodig - de actuele dosering van uw cliënt(en) daarop aanpast. Geef een Covid-19 vaccinatie door via een bericht in het dossier van de desbetreffende cliënt en: Vermeld de datum van de vaccinatie Vermeld of het gaat om de 1e of 2e vaccinatie Vermeld de naam van de fabrikant (Pfizer/AstraZeneca/Moderna etc.) Eventuele aanpassingen aan het actuele doseerschema – zoals een wijziging in de dosering of van de [...]

Ga naar de bovenkant