Wanneer krijg je vitamine K? En wanneer moet je dan je INR meten?

Als uw INR-waarde verlaagd dient te worden, dan kan vitamine K voorgeschreven worden, bijvoorbeeld bij zeer hoge INR-uitslagen of in geval van een aankomende ingreep.

▶️ Bekijk ook veelgestelde vragen over ingrepen & opnames

Tijdelijk effect
Het effect van vitamine K – als het via de mond wordt ingenomen – treedt na zo’n 3-6 uur op en is maximaal 24 uur.

INR-waarde meten
Waarom is het meten van de INR-waarde rond een vast tijdstip op de dag (nadat er vitamine K is ingenomen) belangrijk?

Om zoveel mogelijk het INR-verlagend effect van de ingenomen vitamine K te meten op de dag na inname, kunt u verzocht worden ’s middag uw INR-waarde te meten. Dan is er namelijk meestal nog voldoende tijd over om eventuele vervolgstappen te regelen, bijvoorbeeld een herhaling van de vitamine K inname. Wij gaan er hierbij vanuit dat u de vitamine K aan het einde van de middag heeft ingenomen.