Wat is een INR-waarde?

De mate waarin het bloed stolt kan worden vastgesteld aan de hand van de stollingstijd, uitgedrukt als International Normalized Ratio (INR). Het geeft aan hoeveel langer het bloed erover doet om te stollen.

Van nature is een INR waarde rond 1. Een INR-waarde van 3 betekent dat het bloed 3 keer zo langzaam stolt. In plaats van na 15 seconden stolt het bloed pas na 45 seconden.

Als u antistollingsmiddelen slikt, zal uw INR-waarde hoger worden. Hoe hoger de INR-waarde, hoe langer het duurt voordat het bloed stolt. Dit is dan precies ook de bedoeling van uw behandeling. Nu moet uw INR-waarde ook weer niet té hoog worden, want dan heeft u meer kans op bloedingen.

Voor elke cliënt wordt, afhankelijk van de onderliggende aandoeningen, bepaald wat de gewenste streef

De INR-waarde (stollingswaarde) geeft aan hoe snel het bloed stolt. Van nature is de waarde rond de 1, bijbehorende stollingstijd is zo’n 10 tot 13 seconden.

waarde van de INR-waarde moet zijn.

▶️ Lees meer…