Nieuwsbrief GTZ april 2021

Covid-19 vaccinaties

Coronavaccinaties worden intramusculair toegediend en moeten tijdig aan ons worden doorgegeven, zodat ons doseerteam hier rekening mee kan houden tijdens het doseren of – indien nodig – de actuele dosering van uw cliënt(en) daarop aanpast.

Geef een Covid-19 vaccinatie door via een bericht in het dossier van de desbetreffende cliënt en:

 • Vermeld de datum van de vaccinatie
 • Vermeld of het gaat om de 1e of 2e vaccinatie
 • Vermeld de naam van de fabrikant (Pfizer/AstraZeneca/Moderna etc.)

Eventuele aanpassingen aan het actuele doseerschema – zoals een wijziging in de dosering of van de prikdatum – worden via het dossier van de desbetreffende cliënt aan het team gecommuniceerd, waarna er een notificatie e-mail naar het team-mailadres wordt verzonden.

Stripverbruik

Het stripverbruik binnen de teams is een terugkerend punt van aandacht de afgelopen jaren. Het feit dat wij het stripverbruik achter de schermen in de gaten houden heeft, naast het financiële oogpunt (1 meetstrip kost € 4,50) eigenlijk een nog veel belangrijkere functie, namelijk het signaleren van eventuele problemen bij het meten/prikken.

Daarom vragen wij graag jullie aandacht voor het volgende:

Extra verbruikte strips tijdens een INR-meting moeten worden doorgegeven via een bericht vanuit het dossier van de desbetreffende cliënt.

Op die manier zien wij niet alleen het aantal verbruikte strips aan de hand van de doorgegeven INR-waarden, maar ook de extra verbruikte strips binnen het team.

Die informatie geeft ons een actueel beeld van het totale stripverbruik sinds de vorige bestelling. Als blijkt dat er in een periode meerdere malen extra strips nodig zijn geweest tijdens een meting, dan zou dat kunnen wijzen op een moeilijk te prikken cliënt. Het kan echter ook zijn dat een of meerdere collega’s moeite hebben met de handeling zelf. In beide gevallen is het voor ons belangrijk om dit te signaleren, zodat wij meteen bij een team aan de bel kunnen trekken om te vragen wat er misgaat en, nog veel belangrijker, hoe wij jullie daarmee kunnen helpen.

Soms kunnen problemen bij het prikken heel makkelijk worden opgelost met een paar handige tips, maar het kan ook zijn dat meerdere collega’s tegen hetzelfde probleem aanlopen. In dat geval kunnen we kijken of een van onze stollingsverpleegkundigen een keer kan aansluiten bij een teamoverleg, om het proces weer even met elkaar door te nemen.

Kortom, bij aanhoudende prikproblemen bieden we graag hulp op maat. Echter, dat kan alleen als het stripverbruik goed in kaart wordt gebracht. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Eerste INR-meting & overdracht TD-dossier

We zijn blij om te zien dat er regelmatig nieuwe GTZ-cliënten worden aangemaakt door een team. Dat betekent niet alleen een nieuwe cliënt die de vele voordelen van Geholpen Trombosezorg kan gaan ervaren, maar ook dat een team deze trombosezorg op maat dus graag blijft aanbieden aan de cliënten – en op die manier tevens bekwaam blijft. Als een team langere tijd geen nieuwe cliënten heeft aangemaakt, krijgen we regelmatig de vragen:

‘Wat was er ook alweer nodig tijdens de eerste INR-meting?
‘Wie regelt de overdracht van het medische dossier?’

Daarom even een kleine opfriscursus. Tijdens een 1e INR-meting bij een nieuwe GTZ-cliënt is het volgende belangrijk:

 • Neem in tweevoud een machtiging mee naar de cliënt (vooraf uit te printen vanuit het dossier van de cliënt via het menu ‘Brieven genereren en printen’)
 • Beide machtigingen laten ondertekenen door de cliënt
 • Een machtiging bij de cliënt achterlaten & een machtiging zelf meenemen
 • Nadat de INR is gemeten en ingevoerd neem je het actuele doseerbriefje in
 • Na afloop van de meting maak je in het dossier een bericht aan met als titel ‘Intake consult’
 • Daarin geef je aan dat de 1e INR-meting is uitgevoerd
 • Bij dat bericht stuur je 2 bijlages mee: de machtiging + het actuele doseerbriefje
 • Met de machtiging vraagt onze servicedesk het dossier op bij de oude trombosedienst en wordt de overdracht naar de NTD geregeld. Het team hoeft hier dus zelf niets voor te doen.
 • Het eerste doseerschema wordt door ons doseerteam in het dossier gezet, zodra dat is gebeurd ontvangen jullie een notificatiemail op het team-mailadres.
 • De cliënt is opgestart!

Teamaccount opschonen

Om ervoor te zorgen dat jullie teamaccount altijd up to date is, is het belangrijk om elk kwartaal aangesloten accounts te controleren of ze nog actueel zijn. Met andere woorden: zijn de zorgverleners die nu in jullie teamaccount staan, nog steeds aan ons verbonden of zijn ze inmiddels gestopt?

Daarom verzoeken wij jullie eens per kwartaal het GTZ-teamaccount na te lopen en de accounts af te sluiten van de medewerkers die NIET meer aan het team verbonden zijn. Dit gaat als volgt:

 • Open het teamaccount
 • Loop de lijst met medewerkers na
 • Sluit het account af van de medewerkers met de status ‘Gestart’ of ‘Voortraject’ achter de naam die NIET meer werkzaam zijn binnen het team

Dat werkt als volgt:

 • Klik op het schrijf-icoontje vóór de naam van desbetreffende zorgverlener
 • Het account klapt nu uit
 • Scroll naar beneden en klik het vinkje ‘Account is actief’ UIT
 • Klik vervolgens op de blauwe button ‘Opslaan’
 • De status van de medewerker staat nu op status ‘Gestopt’

Ook de medewerkers met de status ‘Voortraject’ die niet meer aan het team verbonden zijn, of die niet van plan zijn om de GTZ e-learning af te ronden mogen op status ‘Gestopt’ gezet worden.

Na deze actie ontvangen wij graag een bevestiging, dat het teamaccount is bijgewerkt en dat alleen de medewerkers die nog daadwerkelijk binnen het team bevoegd en bekwaam zijn voor Geholpen Trombosezorg de status ‘Gestart’ achter hun naam hebben staan. Deze bevestiging mogen jullie mailen naar zorg@ntd.nl

Zodra ik jullie bevestiging heb ontvangen zal ik jullie teamaccount opschonen door alle gestopte accounts te verwijderen en hierna is jullie teamaccount weer helemaal up to date. Door jullie teamaccount elk kwartaal op deze manier bij te werken en op te schonen werkt een team altijd met een actueel teamaccount.

GTZ-tevredenheidsonderzoek

Een aantal weken geleden hebben jullie het verzoek gekregen om mee te doen met een GTZ-tevredenheidsonderzoek. We hebben daarvoor gekozen omdat we benieuwd zijn naar jullie ervaring en we aan de hand van jullie input gaan kijken waar mogelijke verbeterpunten zitten.

We willen de medewerkers die aan dit onderzoek hebben meegedaan hartelijk bedanken voor de moeite! Wij zijn druk bezig met het uitwerken van de reacties en zullen hier in de nieuwsbrief van september bij jullie op terugkomen. Dus wordt vervolgd!

Vaste aandachtspunten ter bevordering van kwaliteit & continuïteit zorg

Kwaliteit en continuïteit van zorg vinden wij als virtuele trombosedienst erg belangrijk en daarin zijn jullie als zorgteam een hele belangrijke schakel. Jullie zijn immers onze handen, ogen en oren op de werkvloer. Het is daarom essentieel om een aantal zaken in het proces rondom Geholpen Trombosezorg continu uit te voeren en te bewaken.

Hieronder vinden jullie een aantal links naar belangrijke documenten die voor alle teams van toepassing zijn en te allen tijde moeten worden nageleefd. Ons advies is om deze documenten regelmatig op de agenda te zetten zodat iedereen op de hoogte blijft van de belangrijkste werkafspraken bij Geholpen Trombosezorg.

Tip! Print deze documentatie uit en bewaar het in een map, zodat je alle GTZ-werkafspraken altijd bij de hand hebt.