Vergoeding GTZ

Geholpen Trombosezorg (GTZ) van de NTD wordt ook in 2020 volledig – vanuit de basisverzekering – vergoed door elke Nederlandse zorgverzekeraar behalve door VGZ en haar merken. Voor VGZ gelden afwijkende voorwaarden, het e.e.a. is afhankelijk van de woonplaats, neemt u contact met ons op om de voorwaarden door te nemen.

Uiteraard geldt voor elke cliënt wel het verplichte eigen risico, dus dat moet hij of zij – afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden – (deels) zelf betalen.

Uw vergoeding per cliënt

Als zorgverlener of zorginstelling ontvangt u uiteraard ook een vergoeding voor verleende diensten: 4 x € 20 = € 80 per cliënt, per jaar.

Dit bedrag is gebaseerd op 25 interventies van 4 minuten op jaarbasis. Naast de jaarlijkse vergoeding ontvangt u (uw zorginstelling) een eenmalige vergoeding van € 50 voor het opstarten van de behandeling en de hierbij horende administratieve zaken.

Vergoeding per kwartaal

Aan het eind van elk kwartaal ontvangt u van ons een overzicht met het aantal GTZ-cliënten. Op basis van die lijst stuurt u ons een factuur, conform overeengekomen vergoedingen. Die factuur wordt uiterlijk binnen een maand na dagtekening aan u voldaan.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op, wij helpen u graag.