Trombosediensten en behandelvormen

Trombosediensten & behandelvormen

In tegenstelling tot wat veel mensen vaak denken, zijn er meerdere trombosediensten in Nederland. Naast de verschillende lokale trombosediensten met veelal regionale dekking, is er ook De Nationale Trombose Dienst (NTD): een trombosedienst met landelijke dekking, waarbij de dienstverlening op basis van het zelfmeetprincipe nagenoeg volledig via internet verloopt.*

*Heeft u een Nederlandse zorgverzekering, maar woont u in het buitenland? Dan kunt u in de meeste gevallen ook gebruikmaken van Trombose Zelfzorg van de ND. Lees hier hoe dat precies zit: trombosedienst in het buitenland.

 

Soorten antistollingsbehandelingen

Om het risico op (een volgende) trombose te voorkomen, schrijft de behandelend arts veelal een antistollingsbehandeling met ‘bloedverdunners’ voor.

In Nederland heeft u dus de keuze uit meerdere trombosediensten en behandelvormen:

 1. Een antistollingsbehandeling i.c.m. zelfcontrole via de (online) trombosedienst

  Deze zelfzorgbehandeling is op basis van cumarines (acenocoumarol of fenprocoumon). U neemt deze tabletten dagelijks volgens een door uw trombosedienst aangeleverd doseerschema en geeft op hun aangeven periodiek uw bloedstollingswaarde (INR-waarde) online door. Het meten van uw INR-waarde doet u eenvoudig zelf, gebeurt middels een pijnloze vingerprik i.c.m. speciale meetstrips en een daarvoor bestemd meetapparaat.Als u voor deze behandeling kiest via Trombose Zelfzorg van de landelijke trombosedienst ‘De Nationale Trombose Dienst’, dan hoeft u nooit meer naar een trombosedienst of prikpost. Noch om uw INR-waarde te laten bepalen, noch om uw meetapparaat periodiek te laten controleren.Alles gaat online, dus u kunt gaan en staan waar (ter wereld) u maar wilt. Ondertussen houdt een team van gespecialiseerde, BIG-geregistreerde artsen en verpleegkundigen een zorgvuldig oogje in het zeil, neemt eventueel contact met u op bij vragen en/of stelt uw online doseerschema bij waar nodig.

 2. Een antistollingsbehandeling i.c.m. periodieke controle door de (lokale) trombosedienst

  Deze zelfzorgbehandeling wordt veelal aangeboden door lokale trombosediensten, waarbij de trombosepatiënt 1 x per jaar naar de prikpost of het ziekenhuis komt om de werking van het meetapparaat te laten controleren.*Als u kiest voor Trombose Zelfzorg (optie 1), dan is dat niet nodig. Het meetapparaat geeft het vanzelf aan als het niet (goed) meer functioneert, De Nationale Trombose Dienst zorgt dan voor een oplossing.

 3. Een antistollingsbehandeling met intraveneuze check (prikpost of ziekenhuis)

  Dit type antistollingsbehandeling is vergelijkbaar met bovenstaande behandelingen, met uitzondering van de manier van meten. Trombosepatiënten die voor deze antistollingsbehandeling kiezen, gaan periodiek naar het ziekenhuis of de prikpost om hun INR-waarde te laten meten. Dat gebeurt via een intraveneuze bloedafname, of wel een venapunctie aan de binnenzijde van de arm. Het afgenomen buisje bloed wordt in het laboratorium onderzocht en aan de hand van de daaruit voortgekomen INR-waarde ontvangt betreffende cliënt een (digitaal) doseerschema.N.B. Een behandeling op basis van het zelfmeetprincipe is bewezen veiliger: Trombosepatiënten die zelf meten hebben minder kans op complicaties. Ook het risico op nieuwe stollingsissues is de helft kleiner, plus het risico op bloedingen en overlijden is beduidend lager.

 4. Een antistollingsbehandeling zonder zelfcontrole

  Bij dit type antistollingsbehandeling neemt de trombosepatiënt een bepaald soort ‘bloedverdunners’ – DOAC’s genoemd – waarbij de bloedstollingswaarde niet periodiek gecontroleerd hoeft te worden. Dergelijke medicatie is echter niet zomaar voor iedereen geschikt, lees hier hoe dat precies zit. Uw arts of specialist bepaalt o.b.v. uw (medische) situatie welk antistollingsmiddel het beste bij u past.

Nu u op de hoogte bent van het feit dat er meerdere trombosediensten en behandelvormen zijn, kunt u kiezen wat het beste bij uw manier van leven past.

Trombosezorg wordt door de meeste zorgverzekeraars gewoon vanuit de basisverzekering vergoed, lees hier hoe dat precies zit: vergoeding trombosezorg.

 

Hoogwaardige zorg & service

Klantgerichtheid staat met stip op één, dus deze ‘online’ trombosedienst compenseert haar digitale vorm van zorgverlening graag met een uitstekende, prettige klantbenadering en een waanzinnige service. En dat vertaalt zich in mooie waarderingscijfers en beoordelingen.

▶️ Bekijk de meest recente cliëntbeoordelingen op Zorgkaart Nederland.

 

Andere blogs

Die u wellicht ook interessant vindt: