Belangrijke GTZ-informatie • oktober 2023

Welk cliëntbericht
naar wie?

Vanuit het cliëntdossier kun je een bericht sturen naar zowel ons doseerteam als naar onze servicedesk. Maar wat stuur je naar wie? Ter verduidelijking even een kleine reminder:

 

 • Alle medische vragen & medische informatie
  naar Algemeen (doseeradviseur)
 • Alle overige vragen & informatie
  naar Algemeen (servicedesk)

Een nieuwe cliënt aanmelden
Hoe zat het ook alweer?

Fijn dat er regelmatig nieuwe GTZ-cliënten worden aangemaakt! Daardoor kunnen cliënten alle gemakken van Geholpen Trombosezorg ervaren en blijven jullie tegelijkertijd bekwaam in het verlenen daarvan.

Handige checklist eerste INR-meting
Als een team gedurende een langere tijd geen nieuwe cliënten heeft aangemaakt, krijgen we regelmatig de vragen:

 • ‘Wat was er ook alweer nodig tijdens de eerste INR-meting?’ en
 • ‘Wie regelt de overdracht van het medisch dossier?’

We zetten de te nemen stappen bij een nieuwe GTZ-cliënt nog even voor je op een rij:

Voor de INR-meting

 1. Druk de machtiging vanuit het cliëntdossier in tweevoud af*
 2. Neem beide machtigingen mee naar de cliënt
 3. Laat ook beide machtigingen door hem/haar ondertekenen
 4. Laat een machtiging bij de cliënt achter en houd er zelf een voor het dossier

Na het doorgeven van de INR-waarde

 1. Neem het actuele doseerbriefje in
 2. Maak een bericht in het cliëntdossier aan met als titel ‘Intake consult’
 3. Geef daarin aan dat de eerste INR-meting is uitgevoerd
 4. Stuur als bijlage van dat bericht (een scan of foto van) de machtiging en het actuele doseerbriefje mee

Na het doorlopen van deze stappen is je cliënt opgestart. En via het bij ons bekende teammailadres ontvang je vervolgens een notificatiemail zodra het eerste doseerschema voor je cliënt klaarstaat.

* De ondertekende machtiging zorgt ervoor dat wij het dossier bij de oude trombosedienst in kwestie kunnen opvragen, de overdracht naar de NTD wordt geregeld. Jullie hoeven daar verder niets meer voor te doen. De machtiging is te vinden via het menu ‘Brieven genereren en printen’.

Extra stripverbruik
altijd doorgeven

Soms zijn er extra meetstrips nodig tijdens de INR-meting. Bijvoorbeeld bij een ‘error 5’ melding, of omdat een cliënt lastig te prikken is.

Willen jullie in dat geval het aantal extra verbruikte strips aan ons doorgeven via een bericht vanuit het cliëntdossier? Geef het alsjeblieft ook aan ons door als er per ongeluk meetstrips zijn zoekgeraakt of weggegooid.

Dan kunnen wij het aantal (extra) verbruikte strips – in relatie tot het aantal doorgegeven INR-waardes – goed monitoren.

GTZ-certificaat vereist
bij Geholpen Trombosezorg

Geholpen Trombosezorg mag uitsluitend worden toegepast door medewerkers die daarvoor gecertificeerd zijn. Dat zijn zorgmedewerkers die:

 • De e-learning succesvol hebben afgerond
 • Een aanvullende NTD-training op locatie hebben gevolgd óf
 • Een praktijkstage hebben doorlopen bij GTZ-gecertifieerde collega’s via het ‘train de trainer’ principe

Het verlenen van Geholpen Trombosezorg door medewerkers zónder persoonlijk GTZ-certificaat is niet toegestaan, omdat zowel de zorgkwaliteit als de veiligheid van cliënt(en) dan niet kan worden gegarandeerd.

N.B. Als eindverantwoordelijke zorgverlener zijn wij i.v.m. aansprakelijkheid genoodzaakt passende maatregelen te nemen bij (een vermoeden van) misbruik, wat uiteindelijk kan leiden tot het beëindigen van de samenwerking.

Houd jouw GTZ-account
voor jezelf

Het is niet toegestaan om jouw persoonlijke GTZ-accountgegevens te delen en/of in te loggen met het account van iemand anders.

Alleen door het werken met persoonlijk GTZ-accounts – waardoor wij de garantie hebben dat de handelingen door een GTZ-gecertificeerde medewerker worden uitgevoerd – kunnen wij een optimale trombosebehandeling garanderen. Stel bijvoorbeeld, dat een – tijdelijke en/of niet GTZ-gecertificeerde – medewerker namens een wel GTZ-gecertificeerde collega een fout maakt. Wie is er dan verantwoordelijk? En los daarvan, nog belangrijker: wat is het risico en de impact daarvan voor je cliënt(en)?

Geef GTZ-activiteiten – zowel qua uitvoering als registratie – dus nooit uit handen aan een (niet GTZ-gecertificeerde) collega. En werk uitsluitend met je eigen, persoonlijke GTZ-account en inloggegevens.

Alvast bedankt voor jullie medewerking en begrip!

N.B. Als eindverantwoordelijke zorgverlener zijn wij i.v.m. aansprakelijkheid genoodzaakt passende maatregelen te nemen bij (een vermoeden van) misbruik, wat uiteindelijk kan leiden tot het beëindigen van de samenwerking.

Werkwijze & subcutane toediening bij
de griep-/pneumokokkenprik

De griepprik – al dan niet in combinatie met de pneumokokkenvaccinatie (5 jaar geldig) – beschermt tegen ernstige gevolgen van de meest voorkomende griepvirussen. Als een cliënt extra risico loopt om ernstig ziek te worden door griep en/of pneumokokken, dan wordt betreffende vaccinatie – of beide – gratis aangeboden. Denk aan 60+’ers en andere risicogroepen. Als een cliënt daaronder valt, ontvangt hij/zij automatisch een uitnodiging van de huisarts.

Geen dossierbericht nodig
Je hoeft ons niet te informeren als je cliënt(en) een griepprik en/of pneumokokkenprik krijgt. Beide hebben namelijk geen gevolgen voor de antistollingsbehandeling.

Let op: onderhuidse toediening
De griepprik en/of pneumokokkenvaccinatie dient bij GTZ-cliënten onderhuids (in plaats van in de spier) gezet te worden.

Door het gebruik van antistollingsmedicatie is de kans op een spierbloeding namelijk groter. Het is dan ook van belang dat de onderhuidse toediening – door betreffende GTZ-zorgverlener of door cliënt – wordt doorgegeven aan degene die de injectie zet, dat zal in de meeste gevallen de huisarts zijn.

Blauwe plek?
Er is een mogelijkheid dat er een blauwe plek ontstaat op de plaats van de injectie. Wees gerust, dat komt vaker voor en de cliënt hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Dat hoeft dan ook niet aan ons te gemeld te worden.

Klachten doorgeven
Mocht de cliënt naderhand klachten krijgen zoals griepverschijnselen en/of een (sterk) fluctuerende INR-waarde? Of twijfel je gewoon over het een of ander? Neem dan gerust contact op met het doseerteam via een bericht in het cliëntdossier.

N.B. In tegenstelling tot bij de coronavaccinatie(s) hoeven jullie rondom het zetten van de griep-/pneumokokkenprik niet extra te meten.

Werkwijze & intramusculaire toediening bij
de coronavaccinatie

Gaan een of meer cliënten binnenkort voor een coronaprik? Laat ons zo snel mogelijk weten wanneer dat gebeurt via een bericht in het cliëntendossier. En neem alsjeblieft onderstaande belangrijke informatie ter harte.

Wel dossierbericht nodig

 • Stuur via het cliëntdossier een bericht aan het doseerteam zodra de afspraakdatum voor de coronavaccinatie bekend is. Vermeld daarbij de vaccinatiedatum.
 • Heeft ons doseerteam bij de INR-waarde aangegeven dat de vaccinatie door kan gaan? Dan hoef je voorafgaand aan de vaccinatie niet nogmaals de INR te meten en/of de prik als ingreep in te voeren.

Wij proberen er dan tijdens de laatste 4 weken voor vaccinatie voor te zorgen dat de INR-waarde van de cliënt lager of gelijk aan de geadviseerde 3,5.

Let op: intramusculaire toediening
In tegenstelling tot bij de griep- en/of pneumokokkenprik zal de toediening van dit vaccin plaatsvinden in een spier.

Vragen?
Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen hierover. Staat je vraag daar niet bij? Neem dan contact op met het doseerteam via een bericht in betreffend cliëntdossier.

P.S. Lees hieronder de vaste werkafspraken nog even na.

Extra aandachtspunten ter bevordering van de kwaliteit en continuïteit van zorg

 

Actuele medische informatie doorgeven
Bij het aanmaken van een cliënt – voorafgaand aan de start en de 1e INR-meting – dienen de indicaties voor het gebruik van orale antistolling en de aanvullende medische informatie te worden doorgegeven via het tabblad ‘Trombose Behandelgegevens’ onder het kopje ‘Extra medische informatie’. Dat tabblad is na het opstarten van een cliënt alleen nog maar toegankelijk voor ons medische doseerteam en niet voor de zorgteams.

Nieuwe, aanvullende medische informatie tijdens het verdere zorgproces van een cliënt, zoals nieuwe indicaties en/of diagnoses moet een zorgteam via een contactmoment doorgeven aan de doseeradviseurs,  met als titel ‘Aanvullende medische informatie’. Zodra ons doseerteam een contactmoment ontvangt met aanvullende medische informatie zullen zij die op de juiste manier verwerken in ‘extra medische informatie’ bij de behandelgegevens. Het doorgeven van aanvullende medische informatie is een continu proces wat gedurende het hele GTZ-zorgaanbod van een cliënt moet worden nagestreefd én bewaakt, uiteraard ten behoeve van de kwaliteit en continuïteit van zorg.

Berichten lezen
Openstaande berichten in een cliëntendossier (herkenbaar aan de rode letters) moeten dezelfde dag worden geopend, gelezen, beantwoord en zo mogelijk worden afgehandeld.

Hier kan namelijk belangrijke medische informatie, of bijvoorbeeld belangrijke vragen vanuit ons medisch team i.v.m. een aanstaande ingreep, in staan aangaande de cliënt. Zonder de benodigde informatie kan de NTD geen goed, adequaat doseerschema en/of pré-OK beleid voorschrijven.

Ons advies is dan ook om het lezen en afhandelen van berichten regelmatig bij elkaar onder de aandacht te brengen, en de berichten die op dit moment bij jullie cliënten openstaan zo snel mogelijk te beantwoorden/af te handelen.

▶️ Lees hieronder de vaste aandachtspunten & GTZ-werkafspraken nog even na.

Vaste werkafspraken

Kwaliteit en continuïteit van zorg vinden wij erg belangrijk en daarin zijn jullie als zorgteam een hele belangrijke schakel. Jullie zijn immers onze handen, ogen en oren op de werkvloer. Het is daarom essentieel om een aantal zaken in het proces rondom Geholpen Trombosezorg (GTZ) continu uit te voeren en te bewaken.

Hieronder vinden jullie een aantal links naar belangrijke documenten die voor alle teams van toepassing zijn en te allen tijde moeten worden nageleefd. Ons advies is om deze documenten regelmatig op de agenda te zetten zodat iedereen op de hoogte blijft van de belangrijkste werkafspraken bij Geholpen Trombosezorg.

 

Tip! Print deze documentatie uit en bewaar het in een map, zodat je alle GTZ-werkafspraken altijd bij de hand hebt.