Nieuwsbrief GTZ april 2023

Afhandelen van berichten in het EPD

Het komt helaas regelmatig voor dat berichten in het EPD wel worden gelezen, maar niet op de juiste manier worden beantwoord of afgehandeld.

Berichten die nog niet zijn beantwoord of afgehandeld blijven dan in het overzichtsscherm van het EPD op rood staan. Ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zorg, is het echter wel degelijk van belang dat berichten worden gelezen, beantwoord en op de correcte manier worden afgehandeld en afgesloten.

Zouden jullie alsjeblieft toe willen zien op een goede afhandeling daarvan?

Dit is hoe het werkt
Om te reageren op een bericht in het cliënt-EPD kun je deze verschillende (blauwe) buttons aanklikken:

 1. ‘Reageer’ om een bericht terug te sturen.
 2. ‘Toevoegen’ om een bericht aan de reeks toe te voegen voor een andere ontvanger.
 3. ‘Gereed’ als de berichtenreeks als afgehandeld kan worden beschouwd.

Deze stappen worden uitgebreider toegelicht in dit document ‘Afhandelen van berichten in het EPD.’

Medische klachten invoeren

Wist je dat… Het doorgeven van medische klachten via het EPD niet alleen tijdens het invoeren van de INR-waarde moet gebeuren, maar ook in de periode tussen twee INR-metingen in?

Juist tijdens die tussentijdse zorgmomenten is het belangrijk om eventuele symptomen direct aan ons door te geven.

Geef relevante medische klachten altijd aan ons door
… via het EPD van desbetreffende cliënt. Denk aan symptomen die kunnen duiden op een afwijkende INR-waarde, zoals:

 • Blauwe plakken
 • Bloedneus
 • Rooddoorlopen ogen
 • etc.

Of symptomen die een afwijkende INR-waarde kunnen veroorzaken, zoals:

 • Koorts
 • Braken
 • Diarree

Ons medisch team bepaalt vervolgens aan de hand van de klacht(en) of er een extra INR gemeten moet worden. Als dat inderdaad nodig is en er een afwijkende waarde wordt gemeten, dan zal er een nieuw doseerschema worden voorgeschreven om ervoor te zorgen dat de INR-waarde weer binnen het streefgebied komt te liggen.

Kortom
Jullie vroegtijdige signaleringen en het doorgeven van actuele medische klachten zijn echt belangrijk, dragen bij aan onze zorg op maat en – last but not least – kunnen eventuele bloedings-of trombose complicaties bij je cliënt voorkomen.

Locatie vermelden bij ingreep of opname

Het komt regelmatig voor dat er bij het doorgeven van een ingreep of opname geen locatie wordt vermeld. En juist die informatie is van essentieel belang als ons medische team het preoperatieve beleid bij een ingreep moet overleggen met de voorschrijvend specialist.

Want ook al is het preoperatieve beleid de verantwoordelijkheid van de specialist, het komt regelmatig voor dat dit stukje zorg aan de trombosedienst wordt overgelaten. Of dat de specialist een stopbeleid voorschrijft waar onze stollingsarts het niet mee eens is. Denk bijvoorbeeld aan het achterwege laten van Fraxiparine®-injecties in een stopperiode, terwijl de medische voorgeschiedenis van de cliënt dat wel indiceert.

In beide gevallen moet ons medische team meteen contact op kunnen nemen met de juiste zorginstelling en de desbetreffende arts, om samen tot een optimaal beleid te komen en de cliënt zo min mogelijk risico te laten lopen op het ontstaan van een trombose of bloeding tijdens de operatie of ingreep.

Dringend verzoek
Kortom, geef de naam van betreffend ziekenhuis, verpleeghuis en/of de revalidatiekliniek – en waar mogelijk de naam van betreffende afdeling – s.v.p. altijd en meteen aan ons door.

Het is echt essentieel voor een goede trombosebehandeling en van ernstig belang voor de gezondheid van je client(en).

Doorgeven wijziging team en/of zorginstelling

Geef ook een relevante wijziging van jullie team of zorginstelling direct via e-mail zorg@ntd.nl aan ons door. Zo:

 • Blijven wij op de hoogte
 • Kunnen we jullie te allen tijde goed bereiken
 • Komen de meetmiddelen altijd op het juiste adres terecht.

Denk aan dit soort wijzigingen:

 • Naamswijziging van het team en/of de zorginstelling
 • Nieuwe adresgegevens van het team en/of de zorginstelling
 • Fusie van twee teams en/of zorginstellingen

Let op! Medewerkermutaties zoals een nieuw(e) e-mailadres, achternaam of telefoonnummer kunnen gewoon door het hoofdaanspreekpunt zelf worden doorgevoerd.

Periodiek teamaccount checken

Om te voorkomen dat jullie teamaccount onnodig ‘vervuilt’, adviseren wij jullie om die elk kwartaal even te controleren op gestopte medewerkers.

Gestopte medewerkers (tijdelijk) inactiveren
Het account van een medewerker die gestopt is en geen trombosezorg meer verleent, kan als volgt op inactief gezet worden door het hoofdaanspreekpunt binnen het team:

 • Open het account van de gestopte collega
 • Klik op het vakje ‘Account is actief’
 • Klik onderaan op de blauwe button ‘Opslaan’
 • Stuur een e-mail naar zorg@ntd.nl
 • Vermeld daarin de naam/namen van gestopte collega(‘s) en de naam van het team

Wij verplaatsen de gestopte medewerker(s) vervolgens naar een demo-account. Een gestopt account kan op verzoek altijd weer worden geactiveerd en aan het juiste team worden gekoppeld.

Nieuwe cliënt op werkdagen aanmaken

Zo nu en dan zien we dat er in het weekend een nieuwe cliënt wordt aangemaakt. Ons advies is echter om cliënten altijd op een werkdag aan te maken.

In het weekend is er namelijk niemand aanwezig om de aanmeldingen op de juiste manier te verwerken, waardoor er een vertraging in zorg zou kunnen ontstaan. Als jullie een cliënt gewoon op een werkdag aanmaken, dan kan de trombosezorg zonder vertraging worden opgestart en kun je meteen de 1e INR-waarde meten. Net zo handig.

Hooikoortsmedicatie doorgeven

Gebruikt een cliënt zo nu en dan medicijnen om hooikoortsklachten te onderdrukken? Geef dat – en eventuele andere of nieuwe medicijnen – alsjeblieft altijd aan ons door via de medicijnenlijst in het cliëntendossier.

En staat het betreffende hooikoortsmedicijn er niet bij? Stuur dan een bericht via het dossier van de cliënt. Niet alle medicijnen zijn van invloed op de INR-waarde, maar toch, je weet maar nooit. Ons medisch team kijkt graag even met jullie mee.

Tevredenheidsonderzoek 2023

Wij zijn erg benieuwd naar of jullie tevreden zijn over onze dienstverlening, samenwerking en waar eventuele verbeterpunten wenselijk zijn.

Jullie ontvangen daarom op korte termijn een uitnodiging voor het tevredenheidsonderzoek over afgelopen jaar, 2022. Jullie medewerking en input worden zeer gewaardeerd!

Extra aandachtspunten ter bevordering van de kwaliteit en continuïteit van zorg

Kwaliteit en continuïteit van zorg vinden wij erg belangrijk en daarin zijn jullie als zorgteam een hele belangrijke schakel. Jullie zijn immers onze handen, ogen en oren op de werkvloer. Het is daarom essentieel om een aantal zaken in het proces rondom Geholpen Trombosezorg (GTZ) continu uit te voeren en te bewaken.

Hieronder vinden jullie een aantal links naar belangrijke documenten die voor alle teams van toepassing zijn en te allen tijde moeten worden nageleefd. Ons advies is om deze documenten regelmatig op de agenda te zetten zodat iedereen op de hoogte blijft van de belangrijkste werkafspraken bij Geholpen Trombosezorg.

Tip! Print deze documentatie uit en bewaar het in een map, zodat je alle GTZ-werkafspraken altijd bij de hand hebt.