Nieuwsbrief GTZ oktober 2021

De griepprik komt eraan

De griepprik beschermt tegen ernstige gevolgen van de meest voorkomende griepvirussen. Iedereen die extra risico loopt om ernstig ziek te worden door griep, krijgt de griepprik gratis aangeboden. Denk aan 60+’ers en andere risicogroepen. Deze mensen zullen een uitnodiging van hun huisarts ontvangen.

De griepprik maakt de kans om griep te krijgen veel kleiner. Als iemand desondanks tóch griep krijgt, dan verloopt de ziekte meestal minder ernstig. Bovendien verkleint de griepprik de kans op complicaties zoals een longontsteking of op verergering van een reeds aanwezige ziekte.

Wijze van vaccinatie bij gebruik antistollingsmedicatie
Belangrijk bij de griepprik is, dat deze vaccinatie subcutaan (onderhuids) gezet wordt, in plaats van in de spier, ter voorkoming van een spierbloeding. Door het gebruik van antistollingsmedicatie is de kans op een spierbloeding namelijk groter. Het is dan ook van belang dat de cliënt de onderhuidse toediening doorgeeft aan degene die de injectie zet, dit zal in de meeste gevallen de huisarts zijn.

Blauwe plek?
Er is een mogelijkheid dat er een blauwe plek ontstaat op de plaats van de injectie. Dat komt vaker voor en daar hoeft de cliënt zich geen zorgen over te maken. Jullie hoeven dit ook niet aan ons te melden.

Jullie hoeven de NTD ook niet te informeren over de geplande griepprik van een cliënt. De griepprik heeft namelijk verder geen gevolgen voor de antistollingsbehandeling. Mocht een cliënt naderhand klachten krijgen zoals griepverschijnselen of gaat de INR-waarde nadien schommelen, neem dan gerust contact met ons doseerteam op via een bericht in het dossier van de desbetreffende cliënt.

Let op! In tegenstelling tot bij de COVID-19 vaccinatie hoeft er rondom het zetten van de griepprik geen extra INR gemeten te worden.

Hoe gaat doseren in zijn werk?

INR-waardes die vanuit een GTZ-team worden doorgegeven krijgen van ons doseerteam altijd voorrang op de INR-waardes van onze zelfzorg cliënten. Op deze manier streeft ons doseerteam ernaar dat het doseerschema nog tijdens het zorgmoment in het dossier van de desbetreffende cliënt staat. Zodra een doseerschema in het dossier staat ontvangt een team een notificatiemail op het team-mailadres. Soms kan het voorkomen, dat een doseerschema wat meer tijd nodig heeft.

Hoe zit dat precies?

Uitzonderingen
Als er een afwijkende, hoge of lage INR-waarde wordt doorgegeven, dan kan het wat langer duren voordat de dosering bekend is. Omdat er wellicht overleg nodig is, er vragen zijn vanuit het doseerteam die door jullie beantwoord moeten worden of omdat er een doseerarts naar moet kijken voordat er een dosering kan worden afgeven. Ook bij een intern medisch overleg kan er soms wat vertraging ontstaan.

Tijdens kantooruren doorgeven
Over het algemeen kunnen jullie er echter van uitgaan dat als jullie een INR-waarde s ‘ochtends invoeren, het doseerschema nog tijdens het zorgmoment klaarstaat in het cliëntendossier. In verband met verminderd toezicht vragen wij jullie vriendelijk doch dringend geen INR-waarde aan ons door te geven buiten kantooruren (dus op werkdagen na 17.00 uur, tijdens weekenden en feestdagen).

Controle meetapparaat niet nodig

Een regelmatig terugkerende vraag vanuit de GTZ-teams is: ‘Moet ons meetapparaat zo nu en dan worden gecontroleerd?’ Het antwoord daarop is NEE. Niet elke zorgverlener is daarvan op de hoogte, maar jullie meetapparaat hoeft niet periodiek gecontroleerd te worden. Het apparaat geeft vanzelf aan als de meting is mislukt, of als het niet goed meer functioneert. Wel zo’n fijn idee.

P.S. Als er een foutmelding in beeld komt die duidt op een defect, dan kunnen jullie contact opnemen met onze servicedesk via 088-0038880.

Error 5 foutmelding
De meest voorkomende foutmelding is Error 5. Deze melding geeft aan dat de meetstrip te weinig bloed heeft ontvangen voor een goede INR-meting. Dat kan helaas ook gebeuren als de druppel ogenschijnlijk groot genoeg was. Het probleem bij een Error 5 melding zit ‘m vaak in het aanbrengen van de druppel. Als dat niet helemaal op de juiste manier gebeurt, wordt er onvoldoende bloed opgezogen en ontvangt het meetgedeelte te weinig bloed voor een goede INR-meting.

Wat je in zo’n geval moet doen is terug te lezen in het document: Tips voor een goede INR meting.

Medicatie doorgeven via het cliëntendossier

In het belang van kwaliteit en continuïteit in zorg willen wij jullie vriendelijk verzoeken om nieuwe of gewijzigde medicatie en antibioticakuren direct toe te voegen in de medicatielijst van de cliënt. Daarnaast is het ook belangrijk dat geplande intramusculaire injecties zoals vitamine B12 en (3e) Covid-vaccinaties tijdig worden doorgeven aan ons doseerteam via een bericht in het dossier van de cliënt.

Het kan zijn dat een actueel doseerschema moet worden aangepast/ingekort/verhoogd of verlaagd op basis van de nieuwe medicatie of aankomende vaccinatie. Als ons doseerteam dit soort mutaties pas doorgegeven krijgt als de nieuwe medicatie al enige tijd geleden is gestart, nadat een AB-kuur al is beëindigd of nadat een IM-injectie al is toegediend danwel dezelfde dag zal worden toegediend, is er geen mogelijkheid meer om eventuele belangrijke doseeraanpassingen nog door te voeren. Dit kan leiden tot een onnodige schommeling in de INR-waarde, wat de kans op trombose of bloedingen weer kan vergroten. Ons doseerteam kan alleen een dosering op maat voorschrijven en daarmee de kans op complicaties minimaliseren indien de medicatielijst van een cliënt up to date is.

Vaste aandachtspunten ter bevordering van de kwaliteit en continuïteit van zorg

Kwaliteit en continuïteit van zorg vinden wij als virtuele trombosedienst erg belangrijk en daarin zijn jullie als zorgteam een hele belangrijke schakel. Jullie zijn immers onze handen, ogen en oren op de werkvloer. Het is daarom essentieel om een aantal zaken in het proces rondom Geholpen Trombosezorg continu uit te voeren en te bewaken.

Hieronder vinden jullie een aantal links naar belangrijke documenten die voor alle teams van toepassing zijn en te allen tijde moeten worden nageleefd. Ons advies is om deze documenten regelmatig op de agenda te zetten zodat iedereen op de hoogte blijft van de belangrijkste werkafspraken bij Geholpen Trombosezorg.

Tip! Print deze documentatie uit en bewaar het in een map, zodat je alle GTZ-werkafspraken altijd bij de hand hebt.